مسابقه بزرگ ایران موجو ، چالشی برای دوران قرنطینه کرونا

سلام دوست من ، می دونیم که تو هم مثل همه از دوران قرنطینه کرونا خسته شدی. تنها هیچان این دوران برای همه ما ، تفریح های خونگی و بازی هایه که انجامش میدیم. ایران موجو یک چالش هیجان انگیز رو شروع کرده که در اون می تونی لذت ببری ، جایزه ببری و حتی استخدام بشی. برای شرکت توی این چالش می تونی روی تصویر زیر کلیک کنی