آیا جم ، الماس یا دیاموند فری فایر خریداری شده برای همیشه روی اکانت ما در بازی باقی می ماند؟

بله، تا زمانی که شما الماس یا جم فری فایر خریداری شده را استفاده ننمایید ، بر روی اکانت شما باقی می ماند.

iranmojo online support