از زمانی که جم براول استارز یا محصولات دیگر آن مانند الماس این بازی را خریداری کردید، تا هر زمان که جم استفاده نشده باشد، بر روی اکانت شما باقی می ماند و تاریخ انقضا ندارد.