اگر ID گنشین ایمپکت را اشتباه وارد کردیم، چکار کنیم؟

از آنجایی که تنها راه فعالسازی کریستال‌های خریداری شده بر روی اکانت شما از سوی پشتیبانی ایران موجو، در اختیار داشتن ID عددی شما در این بازی است، لذا بهتر است که در وارد کردن این ID دقت نمایید تا خرید شما با مشکلی مواجه نشود.

iranmojo online support