بعد از سفارش موجو لیتل امپایر چقدر طول می کشد برای ما فعال شود؟

بلافاصله پس از خرید جم و موجو لیتل امپایر از سایت ایران موجو، فرآیند فعال سازی جم های شما آغاز می شود. با توجه به زمان ثبت سفارش این زمان بین 5 دقیقه تا 3 ساعت طول می کشد.

iranmojo online support