بعد از سفارش پوینت فیفا موبایل چقدر طول می کشد برای ما فعال شود؟

بلافاصله پس از خرید پوینت فیفا موبایل از سایت ایران موجو، فرآیند فعال سازی جم های شما آغاز می شود. با توجه به زمان ثبت سفارش این زمان بین 5 دقیقه تا 3 ساعت طول می کشد.

iranmojo online support