سی پی زماندار چگونه در بازی کالاف دیوتی استفاده می‌شود؟

سی پی زماندار (سی پی زماندار) در بازی کالاف دیوتی به عنوان یک نوع ارز واحد استفاده می‌شود. این ارز به بازیکنان اجازه می‌دهد تا در طول بازی دسترسی به موارد و ویژگی‌های خاصی داشته باشند.

iranmojo online support