چقدر طول می کشد تا جم فری فایر و الماس بازی فری فایر خریداری شده برای ما فعال شود؟

پس از خرید جم فری فایر در سایت ایران موجو ، فرآیند فعالسازی جم یا الماس برای شما شروع می شود. مدت زمان فعالسازی با توجه به زمان سفارش شما که آیا در ساعات کاری فروشگاه باشد یا در روزهای کاری یا تعطیل می تواند بین 5 دقیقه تا 3 ساعت طول بکشد.

iranmojo online support