چقدر طول می کشد تا پس از خرید یوسی پابجی ، یوسی خریداری شده فعال شود؟

خرید یوسی پابجی موبایل در ایران موجو بصورت اتوماتیک در کمترین زمان با واریز فوری انجام می شود.

iranmojo online support