چقدر طول می کشد تا NC پابجی NEW STATE خریداری شده برای ما فعال شود؟

پس از تکمیل مراحل خرید با آیدی NC پابجی NEW STATE، با توجه به زمان خرید شما، بین 5 دقیقه تا حداکثر 3 ساعت طول می کشد تا ان سی خریداری شده در اکانت شما شارژ شود.

iranmojo online support