چه تفاوتی بین سی پی وارزون و پول معمولی بازی وجود دارد؟

سی پی وارزون معمولاً ارزشمندتر از پول معمولی بازی محسوب می‌شود، زیرا با آن می ‌توانید تجهیزات و ابزارهای ویژه و قدرتمندتری را به دست آورید.

 

iranmojo online support