بازی ماین کرافت

معرفی بازی ماین کرافت

آیا آجر های بلوک سازی رنگارنگ را بخاطر دارید؟ساختن خانه های آجری رنگارنگ و لذت بازی با آنها را چطور؟در بازی ماین کرافت دوباره این حس نوستالژی را تجریه کنید.اما...

iranmojo online support