آیا می ‌توان سی پی وارزون را در بازی کالاف دیوتی به صورت رایگان به دست آورد؟

بله، در برخی مواقع ممکن است که سی پی وارزون به صورت رایگان در بازی کالاف دیوتی قابل دسترسی باشد، اما اکثراً برای دسترسی به این امکانات باید هزینه‌ای پرداخت کنید و یا در مسابقات و رقابت های سخت شرکت کنید.

 

iranmojo online support