اگر از سی پی زمانبر استفاده کنیم آیا اکانتمان بن می شود؟

استفاده از سی پی زماندار در کالاف دیوتی معمولاً اشکالی ندارد و به تنهایی باعث بن شدن اکانت نمی‌شود. اما باید توجه داشته باشید که استفاده از CP در تطابق با قوانین بازی و توسط منابع رسمی و معتبر انجام شود. اگر CP خریداری شده از منابع نامعتبر و غیررسمی باشد، این ممکن است به مشکلات امنیتی و بن اکانت شما منتج شود. بنابراین، همیشه از منابع معتبر برای خرید CP استفاده کنید تا از این نوع مشکلات جلوگیری کنید.

iranmojo online support