برای خرید جم براول استارز از سایت ایران موجو چه اطلاعاتی لازم است؟ بدون گیفت کارت می توان الماس Brawl Stars خرید؟

برای خرید جم بازی Brawl Stars شما فقط به اطلاعات اکانت خود در بازی نیاز دارید. کافیست نام کاربری و جی میلی که با آن در بازی ثبت نام کرده اید، را در اختیار ایران موجو قرار دهید.

iranmojo online support