برای خرید کریستال گنشین ایمپکت، باید اطلاعات حساب کاربری خود را نیز در فرم خرید وارد کنیم؟

برای خرید کریستال این بازی از سایت ایران موجو، تنها به ID عددی و همچنین نوع ویژن شما در این بازی داریم که باید در بخش یادداشت‌ها در فرم خرید وارد شوند و به سایر اطلاعات مربوط به حساب کاربری شما در این بازی نیازی نیست.

iranmojo online support