سی پی وارزون چیست و چه نقشی در بازی کالاف دیوتی دارد؟

سی پی وارزون یک نوع ارز در بازی کالاف دیوتی وارزون است که با استفاده از آن می ‌توانید تجهیزات و ابزارهای بهتری برای شخصیت خود در بازی ارتقا دهید.

iranmojo online support