قیمت سی پی چقدر است؟

قیمت دلار بصورت مستقیم بر قیمت سی پی تاثیر میگذارد.اگر قیمت دلار بالا برود قیمت سی پی هم افزایش پیدا می کند.

iranmojo online support